:: Promsoft :: by zon-studio.com

За нас

Продукти

Поддръжка & Downloads

Контакти

Вход за клиенти

Счетоводни и складови програмни продукти
“Точни сметки - добри приятели”

 

Продукти

Ценова листа

Вход за клиенти на Промсофт

E-mail:
Парола:

Клиентите разполагащи с потребителско име и парола имат възможност за download на актуализации online. За повече информация моля посетете секция Поддъжка & Downloads.

Предлаганите от фирмата продукти са групирани в Пълен стандартен счетоводен пакет, включващ програмите WinAcc, WinStore и WinSal, и Пълен мрежови счетоводен пакет, включващ програмите CsAcc, CsStore и WinSal. Програмата WinSal е сървърска версия и участва и в двата пакета. Всяка от програмите работи самостоятелно, но е предвидена възможност за автоматично осчетоводяване на информацията, въвеждана в слкадовите програми и в програмата за заплати. Освен това съществува възможност за автоматично осчетоводяване на информация от складове, производство на други фирми, както и извеждане на информация от складовите програми за автоматично осчетоводяване от счетоводни програми, произведени от други фирми.

Мрежовите програми използват за съхранение на данните Microsoft SQL Server.


Общо счетоводство

Програма за счетоводство WinAcc - стандартен пакет. Програмата поддържа сметкоплан с достатъчна аналитичност, работа с валути и количеста. Извежда справки за салда на сметки и подсметки, обороти, оборотна ведомост, главна книга, сложни справки от типа на баланс, ОПР и др. Научете повече ТУК

 

Склад

Програма за склад WinStore - стандартен пакет. Поддържа номенклатури на стоки, групирани в групи и подгрупи, на доставчици, клиенти, ценови листи. Поддържа база данни с документите за заприходяване и изписване на стоки. Справки за наличност, обороти, вземания и задължения.   Научете повече ТУК

 

Заплати

Програма за заплати WinSal - мрежов пакет. Програмата поддържа информация за работниците, за месечните възнаграждения, платените осигуровки, данъци и други задължения. Извежда ведомости, фишове, Декларации 1 и 6 за НАП, рекапитулация, служебни бележки. Научете повече ТУК


Мрежово счетоводство

Програма за счетоводство CsAcc - мрежови пакет. Програмата поддържа сметкоплан с достатъчна аналитичност, работа с валути и количеста. Извежда справки за салда на сметки и подсметки, обороти, оборотна ведомост, главна книга, сложни справки от типа на баланс, ОПР и др. Научете повече ТУК

 

Мрежови склад

Програма за склад CsStore - мрежови пакет. Поддържа номенклатури на стоки, групирани в групи и подгрупи, на доставчици, клиенти, дистрибутори, оператори, ценови листи. Поддържа база данни с документите за заприходяване и изписване на стоки. Справки за наличност, обороти, задължения  Научете повече ТУК

 

Наеми

Програма за наеми Naemi - мрежов пакет. Програмата поддържа информация за обектите, давани под наем, режийните разходи към тях, наемателите, наемите, плащанията, лихвите по закъснения. Издава приходни касови ордери и фактури. Справки за задължения, плащания, договори. Научете повече ТУК


Дърводобив

Програма за дърводобив D_Dobiv - мрежов пакет. Програмата поддържа информация за работници, дървесни видове, сортименти, складове, клиенти. Поддържа регистър на документи за добив, извоз, превоз и реализация. Извежда справки за наличност, сеч, извоз, превоз, реализация и продажби по клиенти. Научете повече ТУК

 

Програма за ресторант

Програма за ресторант Restrnt - мрежов пакет. Програмата поддържа работата на ресторант. Поддържа менюта и калкулации, следи клиенските поръчки, по маси и сервитьори, работата на кухнята и бара, паричните постъпления, наличността, закупуването и изразходването на продукти и напитки. Научете повече ТУК

 

Програма за хотел

Програма за хотел Hotel - мрежов пакет. Програмата поддържа работата на хотел. Поддържа информация за стаи, инвентар, услуги, ценови листи, турпоператори, резервации, клиенти, плащания. Научете повече ТУК


Сортиментиране

Програма за сортиментиране WinSort - мрежов пакет. Програмата съхранява данните от сортиментирането в горските стопанства. Поддържа информацията по подотдели и дървесни видове. Научете повече ТУК

 

* За подробна информация за нашите продукти посетете секция Продукти.

Всички права запазани (c) 2019, “Промсофт” ЕООД
Последна актуализация: 07 Декември 2019 г.

Съдържание на сайта: Начало, За нас, Продукти, Поддъжка & Downloads, Контакти, Вход за клиенти.

Изработено от zon-studio.com