:: Promsoft :: by zon-studio.com

За нас

Продукти

Поддръжка & Downloads

Контакти

Вход за клиенти

Счетоводни и складови програмни продукти
“Точни сметки - добри приятели”

 
 
 
 

Описание

Демо версия

Документации

Актуализации

Цени

Вход за клиенти на Промсофт

E-mail:
Парола:

Клиентите разполагащи с потребителско име и парола имат възможност за download на актуализации online. За повече информация моля посетете секция Поддъжка & Downloads.


Мрежово счетоводство

Програма за счетоводство CsAcc - мрежови пакет. Програмата дава възможност за обработка на неограничен брой фирми, при неограничен брой инсталации за фирмата-клиент в рамките на едно населено място. Позволява лесно, бързо и максимално опростено въвеждане на информацията с възможност за лесна корекция при допуснати грешки. Програмата поддържа сметкоплан с възможност за аналитичност до три нива в дълбочина, работа с валути и количеста. Извежда справки за салда (крайни и към произволна дата) на сметки и подсметки в лева и валута, обороти за произволен период от време, оборотна ведомост, главна книга, опис на папка, възможност за сложни справки от типа на баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток, собсвен капитал и др. Поддържа възможност за връзка между пуснати фактури и платежни документи, включително плащане на фактура с няколко платежни документа и плащане на няколко фактури с един платежен документ. Към програмата като допълнителни опции се предлагат поддрръжка на дълготрайни активи и фактуриране. Позволява удобна работа в мрежа - всеки оператор от всяко работно място може да обработва всяка от фирмите, включително едновременно обработване на една и съща фирма. 

Ценова листа за нашите продукти можете да откриете ТУК.

Всички права запазани (c) 2019, “Промсофт” ЕООД
Последна актуализация: 07 Декември 2019 г.

Съдържание на сайта: Начало, За нас, Продукти, Поддъжка & Downloads, Контакти, Вход за клиенти.

Изработено от zon-studio.com