PROMSOFT PROMSOFT
За нас
Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
E-mail:
Парола:
Промсофт е една от първите български частни софтуерни фирми. Регистрирана е като ЕТ в началото на 1989 г. От 1992 г. излиза на пазара със стандартни счетоводни програми. От края на 2002 г. е пререгистрирана като ЕООД, а от 2014 г. - като ООД.

Предметът на дейност на фирмата е производство на стандартни и специализирани програмни продукти.

Към днешна дата фирмата е продала над 3800 свои програми и опции към тях на над 800 клиента в над 100 селища в страната.На 17.11.2020 г. на ПРОМСОФТ ООД беше издаден ваучер на стойност 2000.00 лв. по процедура BG16RFOP002-2.083 "ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)" за одобрен проект BG16RFOP002-2.083-0214 "Разработване и внедряване на модул за виртуална колаборация към система за управление на знанията в ПРОМСОФТ ООД за подобряване и оптимизиране на управленските процеси в компанията" по процедура BG16RFOP002-2.083 "ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)" съгласно Ваучер тип 2 група 2.

Начало на проекта: 17.11.2020 г.
Край на проекта: 17.05.2021 г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
© 2024 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 23 Май 2024 г.
от zon-studio