PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
E-mail:
Парола:

Добре дошли в страницата на Промсофт.

В настоящия момент фирма Промсофт предлага един от най-пълните счетоводни пакети на българския пазар. Пакетът включва счетоводен модул, модул склад и модул заплати. Като допълнителни опции към основните модули са включени фактурирания, поддръжка на ДМА, производство (калкулации) и личен състав. Всеки от модулите може да работи самостоятелно, но е предвидено автоматично осчетоводяване на въвежданата в модулите за склад и заплати информация.

Модулите са многофирмени.

Заплати

⯈ Научете повече

Счетоводство

⯈ Научете повече

Склад

⯈ Научете повече

Наеми

⯈ Научете повече

Дърводобив

⯈ Научете повече

Сортиментиране

⯈ Научете повече

Лесоустойствени проекти

⯈ Научете повече

© 2022 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 08 Август 2022 г.
от zon-studio