PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
Продукти
Цени
Описание
Демо
Актуализация
Документи
E-mail:
Парола:

CsStore
Склад

Програма за склад CsStore. Програмата поддържа номенклатури на стоки, групирани в групи и подгрупи, на доставчици и клиенти. Поддържа база данни с документите за заприходяване и изписване на стоки, както и стоките, заприходени / изписани с тези документи. Извежда справки за наличност (крайна и към произволна стара дата), входящ и изходящ оборот за произволен период от време, дневници по ДДС. Справките се извеждат както по отчетна стойност, така и по продажна цена. Възможен е подбор по доставчик, клиент, вид на документа, номер на документ, текст в полето за пояснения. Програмата поддържа информация за вземанията от клиентите и задълженията към доставчиците, а също и за плащанията към тях, така че един търговец да може да следи дейността си извънсчетоводно. Програмата предлага удобен начин за правене на ревизии и отразяване резултатите от тях. Програмата позволява поддържане множество ценови листи. Съществуват опции за фактуриране и произвоство (калкулации). Възможност за автоматично осчетоводяване на фактурите за заприходяване и изписване на стоки.

© 2024 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 23 Май 2024 г.
от zon-studio