PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
Продукти
Цени
Описание
Демо
Актуализация
Документи
E-mail:
Парола:

WinSal
Заплати

Програма за заплати WinSal. Програмата поддържа информация за работниците, за месечните възнаграждения, платените осигуровки, данъци и други задължения. Извежда ведомости, фишове, Декларации 1 и 6 за НАП, рекапитулация, служебни бележки за платен ДОД, брутен доход, детски надбавки, допълнителен трудов договор. Извежда справка за статистиката. Поддържа възможност за масови плащания (зареждане на дебитни карти на служителите) с голям брой банки. Поддържа генериране на платежни нареждания, както и автоматичното им зареждане от рекапитулацията. Поддържа Уведомления за трудови договори и генерира дискета УТД за НАП. Поддържа работа с граждански договори и извежда хонорар-сметки. Към програмата съществува опция за личен състав, поддържаща за служителите трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори, заповед за прекратяване на договор, молба / разрешение за отпуск, справка за бюрото по труда.

© 2024 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 20 Юни 2024 г.
от zon-studio