PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
Продукти
Цени
Описание
Демо
Актуализация
Документи
E-mail:
Парола:

CsAcc
Счетоводство

Програма за счетоводство CsAcc. Програмата дава възможност за обработка на неограничен брой фирми, при неограничен брой инсталации за фирмата-клиент в рамките на едно населено място. Позволява лесно, бързо и максимално опростено въвеждане на информацията с възможност за лесна корекция при допуснати грешки. Програмата поддържа сметкоплан с възможност за аналитичност до три нива в дълбочина, работа с валути и количеста. Извежда справки за салда (крайни и към произволна дата) на сметки и подсметки в лева и валута, обороти за произволен период от време, оборотна ведомост, главна книга, опис на папка, възможност за сложни справки от типа на баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток, собсвен капитал и др. Поддържа възможност за връзка между пуснати фактури и платежни документи, включително плащане на фактура с няколко платежни документа и плащане на няколко фактури с един платежен документ. Към програмата като допълнителни опции се предлагат поддрръжка на дълготрайни активи и фактуриране. Позволява удобна работа в мрежа - всеки оператор от всяко работно място може да обработва всяка от фирмите, включително едновременно обработване на една и съща фирма.

© 2024 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 20 Юни 2024 г.
от zon-studio