PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
Продукти
Цени
Описание
Демо
Актуализация
Документи
E-mail:
Парола:

WinLp
Лесоустойствени проекти

Програма за създаване / разглеждане на лесоустройствени проекти WinLp. С програмата могат работят неограничен брой оператори от една или няколко работни станции (компютри). Програмата поддържа подробна информация за подотделите, дървестните видове в подотделите, броя на дървета от всеки дървесен вид по диаметър на стъблото, за маркирания лесфонд. Програмата извежда като справки таксационно описание, таблици 19 и 20, справка Горски територии от 1 до 7, справки Таксационни характеристики, справки за сечи и залесяване и много други справки, генерирани по задание на оператора. Всяка справка може да бъде филтрирана по голям брой показатели и да бъде запазена в HTML и PDF файлове.

© 2024 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 20 Юни 2024 г.
от zon-studio