PROMSOFT PROMSOFT
За нас Продукти Контакт Профил
Счетоводни и складови програмни продукти
"Точни сметки - добри приятели"
Продукти
Цени
Описание
Демо
Актуализация
Документи
E-mail:
Парола:

WinSort
Сортиментиране

Може да свалите безплатно демо на продукта от тук.

WinSort
Сортиментиране
Версия 2.44 от 10.06.2024 г.
Вашето име:
Фирма/Организация:
E-mail:
Стъпка 1

Проверете регионалните настройки на компютъра си. За целта влезте в Control Panel, Regional and Language Options. Страната трябва да е "Bulgarian", десетичният знак при числата трябва да е точка ("."), краткия формат на дата трябва да е "dd.MM.yyyy", форматът за време трябва да е "HH:mm:ss". Ако настройките се различават от описаните, натиснете бутон "Customize..." и ги променете.

В страницата "Advanced" при регионалните настройки също трябва да бъде избрана "Bulgarian".

Стъпка 2
За да инсталирате самата програма стартирайте от изтеглената и разархивирана Демо версия или от инсталационното CD WINSORT.EXE. При инсталацията използвайте зададените по подразбиране параметри. Можете да промените диска, на който се инсталира програмата, но не променяйте името на директорията по подразбиране.
Стъпка 3
Инсталирайте Desktop версия на Microsoft SQL Server. От сайта от секция Помощни файлове можете да изтеглите версия 2000 или версия 2008 R2. За Windows NT използвайте версия 2000, за Windows 8 и следващи използвайте версия 2008 R2. За инсталация на версия 2000  влезте в директория Msde от изтегления от помощни файлове и разархивиран архив или от инсталационното CD и стартирайте SETUP.EXE. След инсталацията рестартирайте компютъра, за да се активира сървъра. При инсталиране на версия 2008 R2 за връзка със сървъра изберете Mixed mode и въведете проста парола за връзка, която лесно ще помните, например "1".
Стъпка 4
Създаване на ODBC драйвер за връзка между програмата и сървъра. Влезте в Control Panel, Administrative Tools, Data Sources (ODBC). Добавете нов драйвер, като натиснете бутон Add... и изберете от списъка най-долу SQL Server. Въведете за Name: WinSort, за Description: SQL Server и за Server: (local) за версия на сървъра 2000 или името на компютъра последвано от \SQLEXPRESS за версия на сървъра 2008 R2. Ако сървърът е инсталиран да друг компютър в мрежата, изберете го от падащия списък. На следващия екран изберете втория радиобутон With SQL Server ..., за Login ID: sa и празна парола (за версия 2000) или въведената при инсталацията парола (при версия 2000 R2). Ако сървърът е по мрежата, възможно е след Next драйверът да изведе съобщение за грешка. В този случай след съобщението опитайте повторно Next - вероятно този път ще продължите успешно. Ако отново опитът е неуспешен, натиснете бутон Client Configuration и сменете протокола от TCP/IP на Names Pipes. Отново опитайте да продължите с Next. Ако отново не успеете да преминете нататък, обърнете се към Супервайзора, поддържащ мрежата, за настройки на правата за достъп. Нататък до края настройките са по подразбиране (Next, Finish,OK).
© 2024 "Промсофт" ООД
последна актуализация на 20 Юни 2024 г.
от zon-studio